Pianoles in Nijmegen Brakkestein

Praktische informatie

De prive-lessen voor kinderen en volwassenen vinden bij mij thuis plaats in Nijmegen Brakkenstein.
Het is uiteraard mogelijk om een of meer (betaalde) proeflessen te volgen.
Doorgaans duren de lessen een half uur en blijkt dat zeker voor kinderen altijd voldoende, maar langer is eventueel ook mogelijk.
U kunt een abonnement nemen voor lessen op een vaste tijd met drie verschillende frequenties. Voor deze abbonnementen geld één maand opzegtermijn. Beginners raad ik doorgaans wekelijkse lessen aan. Meer gevorderde leerlingen kunnen ook twee-wekelijkse of vierwekelijkse lessen volgen. Als u weinig tijd heeft maar toch graag af en toe les wilt volgen kunt u een vier-lessen-kaart kopen, die een jaar geldig is.

De vakantieperiodes zijn zo veel mogelijk gelijk aan de lagere schoolvakanties in Zuid Nederland.
Als u bij mij op les komt ontvangt u nadere informatie over de lespraktijk, waaronder tarieven en vakanties.

Lestarieven: 30 minuten les voor leerlingen tot 21 jaar :
24,= euro

30 minuten les voor leerlingen vanaf 21 jaar (inclusief BTW) wekelijks:
27,= euro
(Voor leerlingen vanaf 21 jaar moet 21 % BTW worden afgedragen.)

Werkwijze

Uitgangspunt in mijn lessen is dat iemand plezier krijgt en houdt in muziek maken.

Een muziekinstrument bespelen draagt veel bij aan iemands ontwikkeling: mentaal, motorisch en persoonlijk. Ik wil leerlingen graag helpen om te blijven genieten van dit proces, waarbij ik me zoveel mogelijk afstem op iedere leerling afzonderlijk. Ik maak gebruik maak van verschillende methodes, zoals Folk Dean, Thompson en Alfred.
Hoewel insteek van de lessen klassiek is, bied ik ook ruimte voor lichte muziekstukken.

Basis voor een goede ontwikkeling is zelfvertrouwen en een positieve houding over het eigen leervermogen. Iemand krijgt zelfvertrouwen als er vertrouwen in hem of haar wordt gesteld. Uit onderzoek, evenals uit de dagelijkse omgang met kinderen, blijkt steeds weer dat kinderen graag willen doen wat volwassenen doen en gedreven zijn dit te leren. Ik hecht er waarde aan in een sfeer van veiligheid aan te sluiten bij de interessen en de belangstelling die het kind voor de muziek tentoonspreidt. Kinderen leren het best spelenderwijs. Gaandeweg zullen ze steeds gerichter leren.

Ik help leerlingen daarom graag om naast het studiemateriaal stukken te vinden, die ze herkennen, leuk vinden en die speelbaar zijn. Vanuit het plezier volgt het oefenen vaak vanzelf. Dat geldt ook voor volwassenen natuurlijk!

Het feit dat ik leerlingen op een ongedwongen manier wil begeleiden wil niet zeggen dat ik er niet ook het beste uit wil helpen halen. Ik vind het resultaat belangrijk bezien vanuit eerder genoemde uitgangspunten en wil mijn ervaring zo goed mogelijk overdragen en bijdragen aan de meest optimale voortgang van de leerling.

Uit reacties van volwassen leerlingen en kinderen blijkt dat ze mijn muzikale goede oor en oog voor details en techniek waarderen. De manier waarop ik muzikale kennis overbreng wordt ervaren als positief, persoonlijk en met inlevingsvermogen. Leerlingen voelen zich door mij vaak gemotiveerd om door te gaan. Voorspelen kan best spannend zijn, ook voor je eigen docent. Ik hoor regelmatig terug, dat leerlingen zich hierin, in zoverre mogelijk, op hun gemak voelen bij mij.

Als ik les geef, kan ik steeds genieten van het feit dat iedereen al na enige handreikingen iets unieks uitdrukt in de muziek, wat speciaal alleen deze persoon op deze wijze doet. Ik vind dit heel mooi en bijzonder, op welk niveau dan ook.

Tips

Instrument:
Als u overweegt in eerste instantie een digitale piano aan te schaffen, is het belangrijk er op te letten dat deze aanslaggevoelig is. Dat wil zeggen dat net als bij de akoestische piano de toetsen luider of zachter kunnen worden aangeslagen. Dit is een heel essentieel onderdeel van een piano en van het pianospel. Het is belangrijk dat dit aspect vanaf het begin aanwezig is.

Oefenen:
Omdat nieuwe informatie in het motorische geheugen tijdens de slaap wordt verwerkt en opgeslagen, verdient het aanbeveling om iedere dag te studeren. Het is beter om iedere dag heel kort te studeren (liever langer natuurlijk) dan bijvoorbeeld een keer in de week twee uur.

Verder is uit onderzoek gebleken dat iemand, die zichzelf steeds beloont tijdens het studeren, meer vooruitgang boekt dan iemand die dat niet doet, of zichzelf steeds bekritiseert. Het kan helpen hier voor jezelf op te letten tijdens het studeren.